Поточна діяльність | План роботи Друголиманського НВК
План роботи Друголиманського НВК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Друголиманського навчально-виховного комплеку

______________Базарний В.О.

«____» _______________ 2018

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 

ДРУГОЛИМАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ (ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО:

на засіданні педагогічної

ради Друголиманського навчально-виховного комплексу

протокол від 18червня 2018 р. №06/06

 

 

 

 

 

 

 

с.Лиман Другий

2018 рік

 

Вступ

Аналіз  роботи  школи

 

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив  Друголиманського НВК  працював над виконанням законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепції національного виховання, регіональної програми “Освіта. Україна в ΧΧІ столітті”, наказів Міністерства освіти і науки України,Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року №1717”Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст ,

Проблеми, над якими працював педагогічний колектив:

“Підвищення  ефективності  і  якості  навчально-виховного  процесу  шляхом  впровадження  іновацій,  ППД,  особистісто  орієнтованого  навчання.  Всебічне  виховання  дитини – формування  в  учнів  норм  загальнолюдської  і  громадянської  моралі”.

Ці проблеми колектив НВУ опрацював протягом року на теоретичному і практичному рівні. Проведені педради “Сучасний урок .Який він?” , “Активні методи навчання як засіб гуманізації і спільної діяльності учителя і учнів на уроках” , “Тестування як засіб підвищення ефективності процесу навчання і контролю” , “12-бальна система оцінювання :надбання , проблеми , перспективи”. У рішеннях педрад були чітко намічені шляхи і засоби втілення у життя методичної та виховної проблем. Проблеми педколективу розглядалися та обговорювалися на нарадах при директорі, на методичних засіданнях. Наради і педради проводилися згідно шкільного річного плану роботи.

Підсумки навчальної діяльності педагогічного колективу за минулий рік такі:

всі учні 1-4 класів переведені до наступних класів з урахуванням досягнень у   навчально-виробничій практиці;

Аналіз навчальних досягнень учнів довів , що педагоги НВК сумлінно відносяться до виконання своїх посадових обов’язків , здійснюють індивідуальний підхід у навчанні, ефективно поєднують методи навчання, контролю і самоконтролю.

Усі вчителі працювали за навчальними програмами Міністерства освіти і науки України.

Система внутрішнього контролю була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм , підвищення результативності навчально-виховного процесу , удосконалення методів викладання навчальних предметів , втілення в досвід роботи інноваційних технологій , ППД . Програми з усіх предметів виконано .

Учителі початкових класів працювали над проблемою :  розвиток техніки читання молодших школярів . Зібраний і офорлений матеріал з ілюстраціями та додатковими завданнями , з розробками циклу уроків  читання в методичному куточку .

   Систематично працювали семінар-практикум , методоб’єднання класних керівників , Рада НВК 

   На достатньому рівні велась виховна робота з учнями. Заслуговують уваги такі заходи: «День  здоров’я», виставка композицій з квітів, “Тато, мама, я-спортивна сім”я”, “День  народження школи”, свято «Святого Миколая», «Новий рік».

   Виконано план проходження курсової перепідготовки учителями НВК   Кількісно - якісний  склад  учителів  Друголиманського НВК:

Кількість  учителів  всього – 7.Перша  категорія – 2, друга категорія – 1, спеціаліст – 4

   Налагоджено взаємовідвідування уроків .

   Працювали гуртки : театральний,  футбол.

   Активну участь брали всі педагоги в підготовці НВК до нового навчального року. Всі навчальні кабінети готові до роботи в 2018-2019 навчальному році .

Проведено ремонт опалення  НВК

   Колектив забезпечений кадрами .

   В наступному році педколектив продовжить працювати над підвищенням свого професійного рівня, оновленням змісту навчально-виховної роботи, втіленням в досвід роботи сучасних передових педагогічних технологій.

   Система внутрішнього контролю буде спрямована на забезпечення виконання навчальних програм, підвищення результативності навчально-виховного процесу, удосконалення методів викладання предметів, втілення в досвід роботи сучасних передових педагогічних технологій.

   В виховній роботі працювати над вихованням патріотизму, громадського обов’язку, вихованням культури мовлення, бережного відношення до шкільного майна.

   На особливому контролі залишається справа зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, поповнення навчальних кабінетів наочністю , організації харчування учнів , налагодження системи водопостачання .

   В 2018–2019 навчальному році НВК буде працювати над створенням умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, формувати національну свідомість, патріотизм, на достатньому рівні втілювати в життя школи учнівське самоврядування, формувати міцний колектив              

педагоги → учні → батьки.

На достатній рівень поставити  навчально  виховну  роботу  , громадянське виховання, превентивне виховання.

Вчителям використовувати в досвіді роботи досягнення ППД, виконання вимог до сучасного уроку,активізувати пізнавальну діяльність учнів виховний інтерес уроків та результативність кожного уроку .

Навчальні досягнення учнів доводити до відома батьків.

На більш якісний рівень піднести роботу кожного вчителя з питань самоосвіти, підвищення професійної майстерності.

Виховувати в учнів любов і повагу до рідного краю, народних символів і традицій, української мови, символів держави.

Виховні заходи проводити на високому методичному рівні, змістовно і насичено.

       Проблеми, над якою працює НВК:

  “Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження іновацій, ППД, особистісто-орієнтованого навчання. Всебічне виховання дитини–формування в учнів норм загальнолюдської і громадянської моралі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

Створення умов для освіти

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль- ний

Відм.

про

вик.

   1

Облік дітей 5-18 років.

14.08.

директор

 

    2

Документальне забезпечення ( алфавітна книга, особові справи, наказ по школі).

05.09.

директор

 

    3

Забезпечення учнів підручниками.

05.09.

бібліотекар

 

    4

Забезпечення учнів гарячим харчуванням.

05.09.

директор

 

    5

Комплектування класів.

1-5.09.

директор

 

    6

Затвердити: план роботи школи, розклад уроків, навчальний план, план виховної роботи, плани роботи гуртків, план фізкультурно-масової роботи, план з протипожежної безпеки, ТБ, ЦО, план, план роботи кабінетів.

10.09.

директор

 

    7

Провести інструктивно-методичну нараду з питань календарно-тематичного планування, виконання санітарно-гігієнічних норм, роботи з охорони життя та ТБ, ведення шкільної документації.

10.09.

директор

 

    8

Призначити відповідальних за навчальні кабінети, майстерню, спортзал, бібліотеку, за роботу НВК в зимовий період, ТБ.

01.09.

директор

 

   9

Розподілити навчальне навантаження на новий навчальний рік.

03.09.

директор

профком

 

    10

Організувати чергування по школі.

з 01.09.

профком

 

    11

Ознайомити з наказом по НВК про режим роботи НВК.

до 05.09.

директор

 

    12

Вести щоденний облік відвідування учнями НВК, роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків по виконанню закону «Про освіту».

протягом року

класні керівники

 

    13

Скласти списки багатодітних сімей, дітей-інвалідів, сиріт, чорнобильців, схильних до правопорушень, дітей, що знаходяться під опікою, дітей з малозабезпечених сімей сімей-переселенців, сімей учасників АТО.

14.09.

директор

 

 

    14

Провести огляд готовності навчальних кабінетів ,спортзалу, майстерні до нового навчального року.

До 1.09.

директор

профком

15

Видати  наказ  про  режим  роботи НВК

до  05.09

директор

 

    16

Скласти та погодити розклад навчальних занять з управлінням Держпотребспоживслужби у Дворічанському районі та РМК.

До 10.09

директор

 

    17

Організувати чергування вчителів і учнів

До 10.09

директор

 

    18

Оформити робочі куточки в кожному кабінеті

До 15.09.

Класні

Керівники

 

    19

Вивчити побутові умови проживання учнів

До 15.09

Класні

Керівники

 

    20

Скласти і поновити списки пільгового контингенту

До 15.09.

Класні

Керівники

 

    21

Спланувати і організувати роботу з охорони життя та здоров”я дітей, з виконання правил зТБ.

До 18.09.

 

 

    22

Скласти списки  учнів з  початковим  рівнем  знань і план роботи з ними

До 18.09.

Класні

Керівники

 

    23

Спланувати роботу з обдарованими дітьми

До 18.09.

вчителі

 

 

 

Розділ  ІІІ

Здійснення навчально-виховного процесу

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль- ний

Відм. про вик.

    1

Учителям підпорядкувати всю роботу до активізації пізнавальної діяльності учнів, творчої активності на уроках, вихованню свідомого ставлення до навчання.

постійно

вчителі

 

    2

Учителям опрацювати навчальну програму, погодити календарні плани з дирекцією НВК.

до 01.09.

вчителі

 

    3

На уроках використовувати різноманітні форми і методи розвиваючого навчання.

постійно

вчителі

 

    4

Кожному вчителю визначити методичну проблему (згідно проблеми НВК).

до 01.09.

вчителі

 

    5

З метою обміну досвідом роботи та впровадження нових педагогічних технологій проводити відкриті уроки (згідно плану – графіку)

постійно

вчителі

 

    6

Працювати над удосконаленням навички читання вголос учнів 1-4 класів.

Систематизувати досвід роботи.

постійно

вчителі

 

    7

Працювати над вихованням в учнів читацьких інтересів. Спланувати заходи на базі сільської бібліотеки.

постійно

вчителі

 

 

   8

Проводити індивідуальні та групові заняття з обдарованими та з  учнями  з  початковим  рівнем  знань.

раз на місяць

вчителі

 

    9

Дотримуватись єдиного мовного режиму.

постійно

вчителі

 

    10

Організувати роботу батьківського комітету. Скласти план роботи.

до 14.09.

директор

 

    11

Проводити інструктивно-методичні наради

 з питань наступності в процесі навчання і виховання учнів початкової школи,забезпечення рівня знань і вмінь учнів, формування вміння відповідально і зосереджено працювати на уроках.

постійно

директор

 

 

   12

Інформувати педколектив про новини передового педагогічного досвіду.

постійно

ЗНВР

 

   13

Організувати педчитання.

2 рази на рік

 

 

   14

Систематично проводити класні години та тематичні лінійки згідно з  графіком.

раз

на тиждень

класні керівники

 

    15

Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації  щодо  вивчення дисциплін у 2018-2019  н.р.

До  11.09

 

 

   16

Вести шефську допомогу ветеранам війни і праці, людям похилого віку.

постійно

класні керівники

 

   17

Проводити заняття з ЦО.

два  рази  на  семестр

класні керівники

 

   18

Проводити спортивно-оздоровчі заходи згідно плану.

постійно

фізрук

 

   19

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків і учнів по збереженню шкільного майна.

протягом

року

класні керівники

 

 

 

   20

Вести роботу з учнями по озелененню НВК

постійно

класні керівники

 

   21

Систематично вивчати і виконувати нормативні документи про НВК.

постійно

директор

вчителі

 

   22

Постійно працювати над вивченням наказів МОНУкраїни, відділу освіти,молоді та спорту Дворічанської РДА.

 

Протягом

року

Директор

 

   23

Спланувати і організувати роботу методичних об”єднань,вчителів початкових класів.

До 11.09.

Відповід.

Вчителі

 

   24

Провести виставку педмайстерності

січень

Директор

 

   25

Спланувати роботу з атестації педпрацівників

До 10.09

Директор

 

   26

Діагностика фахового рівня педпрацівників.

Протягом року

Директор

 

   27

Відвідувати уроки та виховні заходи 

Згідно плану

Директор

 

   28

Скласти графік проведення контрольних робіт

Вересень

Директор

 

   29

Провести огляд-конкурс серед вчителів на кращий роздатковий матеріал для сучасного уроку в сільській школі

січень

Директор

 

           

 

 

 

Розділ ІV

Здійснення комплексного підходу до виховання учнів

 

№ п/п

                        Зміст роботи

Термін виконання

Відповіда-льний

Відм.

про

викон.

1

Забезпечити єдність навчальної, позакласної та позашкільної роботи в НВК.

постійно

вчителі

 

2

Виховну роботу спланувати, виходячи з Концепції національного виховання, традицій району і села, знаменних дат України.

до 11.09.

вчителі

 

 

3

Працювати над проблемою “Формування національної свідомості, патріотизму, громадського обов’язку.

протягом

року

вчителі

 

4

Створити гуртки за інтересами:

спортивний  (футбол)

 

до 01.10.

вчителі

 

5

Брати участь в проведенні районних виховних заходів , виставках декоративно-прикладного мистецтва.

протягом

 року

вчителі

 

6

До знаменних історичних дат України проводити тематичні лінійки з участю свідків історії, уроки мужності, поздоровлення ветеранів війни, вести догляд за могилою загиблих воїнів

протягом

 року

кл. керівн.

 

7

Систематизувати досвід виховної роботи з учнями. Оформити опис досвіду.

квітень

вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V

Охорона безпеки життєдіяльності

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові- дальний

Відм.

про

викон.

1

Проводити уроки охорони безпеки життєдіяльності.

згідно плану
Класні керівники

 

2

Проводити бесіди з ТБ, попередження нещасних випадків під час користування газо-

і електроприладами, сірниками, при знаходженні вибуховонебезпечних речей, під час ожеледиці та весняної повені.

кожного місяця

класні керівники

 

3

Доводити до відома учнів, батьків пам’ятки на канікули, затверджені і обговорені з учнями.

постійно

класні керівники

 

4

Систематично проводити заняття з вивчення правил дорожнього руху, заліки знань.

кожного місяця

класні керівники

 

5

Постійно проводити бесіди з ТБ на уроках

постійно

вчителі

 

6

Роз’яснювати на лінійках, класних годинах про відповідальність людини за своє життя, доводити до відома батьків про їх відповідальність за охорону та безпеку життя дітей.

постійно

класні керівники

 

7

Брати участь у проведенні місячника “Увага! Діти на дорозі!”, декаді морально-правових знань, “Обережно! Ожеледиця!”, “Лід ще тонкий!”.

протягом

 року

класні керівники

 

8

Систематично проводити заняття з ЦО.

протягом

 року

класні керівники

 

9

Проводити дні здоров’я, дні спорту,

туристичні змагання,”Веселі старти”, екскурсії по рідному краю з метою оздоровлення учнів.

протягом

року

класні керівники

 

10

Випускати газету “Санбюлетень” з метою висвітлювання всіх питань з пропаганди здорового способу життя.

раз на місяць

класні керівники

 

 

11

Вести стенд “Екран чистоти”. Підсумки підводити на лінійці.

постійно

класні керівники

 

12

Розмістити учнів за партами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та стану здоров”я.

вересень

класні

керівники

 

13

Спланувати та організувати роботу НВК на випадок надзвичайних ситуацій.

вересень

Директор

 

14

Призначити відповідальних за дотримання правил протипожежної безпеки, виконання правил з ТБ, ЦО.

вересень

Директор

 

15

Контролювати виконання правил з ТБ під час занять в спортзалі, майстерні, хімкабінеті, фізкабінеті, під час проведення виховних заходів та польових робіт

постійно

Директор

 

16

Провести поглиблений медогляд учнів і працівників школи.

Згідно графіка

Директор

 

17

Облік дітей з ослабленим здоров”ям та фізичними вадами

вересень

Класні

Керівники

 

18

Ведення “Листка здоров”я” учнів по класах.

постійно

Класні

Керівники

 

19

Забезпечення теплового та світлового режиму школи такласних кімнат

постійно

Класні

керівники

 

20

Видача пам”яток учням на канікули ,святкові

дні

Протягом

року

Класні

Керівники

 

21

Організовувати рухливі ігри на перервах .

Протягом

року

Вожата

 

22

Проводити бесіди на годинах класного керівника з записами в класних журналах по

Застереженню дитячого травматизму,на протипожежну тематику,по безпечному користуванню газом,по застереженню нещасних випадків на воді,під час виявлення вибухонебезпечних предметів,виконання правил дорожнього руху,санітарних норм.

постійно

Класні

керівники

 

 

 

Розділ  VI

Методична  робота

 

п/п

Зміст  роботи

Термін  виконання

Відпо -

відальні

 

Відомості  про  виконання

1

2

3

4

5

1

Структура  методичної  роботи

організувати  самоосвіту  учителів,  з  цією  метою  вибрати  і  розробити  проблемну  тему  для  самостійної  роботи  з  метою  підвищення  педагогічної  майстерності;

скласти  календарні  плани  і  затвердити  їх  до  11.09;

організувати  роботу  МО:  початкові  класи, 

проводити  оперативно  -  методичні  ради  згідно  з  графіком  і  планом  роботи;

провести  атестаційні  заходи  згідно  з  графіком  і  планом;

організувати  взаємовідвідування  уроків  учителями,  проводити  спільні  бесіди  і  методичні  консультації  з  учителями;

організувати  роботу  з  підготовки  матеріалу  до  педагогічної  виставки.

 

протягом  року

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

вересень

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

2

Закріпити  наставників  за  молодими учителями.

жовтень

директор

 

3

Здійснювати  методичну  допомогу в  складанні  календарних  планів,  в  поурочному  плануванні,  в  написанні  конспектів.

постійно

Директор

 

4

Регулярно  знайомити  з  новинками  педагогічної  літератури,  статтями  з  методичних  видань.

постійно

Директор

 

5

Проводити  індивідуальні  бесіди  з  питань:

виконання  програм,  вивчення  інструктивних  листів,  нормативних  документів;

критерії  оцінювання  досягнень  учнів;

вимоги  до  усного  та  писемного  мовлення  учнів,  до  перевірки  зошитів;

організація  індивідуальної  роботи  учнів  на  уроках;

типи  уроків  і  методика  їх  проведення;

організація  повторення  на  уроках.

 

 

по  мірі  надходження

жовтень

 

вересень

 

 

листопад

 

грудень – січень

березень

 

 

Директор

 

 

 

6

Проведення  атестації  вчителів:

ознайомити  вчителів  (повторно)  з  „Положенням  про  атестацію  педагогічних  працівників  загальноосвітніх  закладів”;

розглянути  питання  про   позачергову  атестацію  вчителів  на  засіданні  атестаційної  комісії;

скласти  графік  творчих  звітів  учителів,  що  атестуються;

своєчасно  подавати  в  РВО  документи  про  атестацію  вчителів;

на  засіданні  педради  ознайомити  вчителів  з  результатами  проведення  атестації;

виявляти  під  час  атестації  досвідчених  вчителів,  узагальнювати  і  розповсюджувати  їх  досвід.

 

 

вересень

 

 

 

до  9.10

 

 

до  19.10

 

згідно  з  графіком

 

березень

 

 

 

протягом  року

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

 

директор

 

7

Провести  семінари  по  обміну  досвідом  з  питань:

самостійна  робота,  як  засіб  підвищення  навчальних  досягнень  учнів;

розвиток  логічного  мислення  учнів;

моніторинг  успішності  учнів 

врахування  індивідуальних  особливостей  учнів  під  час  роботи  на  уроці.

 

 

І  семестр

 

 

І  семестр

 

ІІ  семестр

 

ІІ  семестр

 

 

Директор

 

Дирекор

 

 

8

Організація  серії  відкритих  уроків  з  висвітленням  вищеназваних  методичних  проблем.

згідно  з графіком

Директор

 

9

Організувати  участь  вчителів  у  районному  фестивалі  методичних  ідей  та  ярмарці   педагогічних  доробок.

 

згідно  з графіком

Директор

 

10

Продовжити  роботу  по  вивченню  якості  педагогічної  роботи  вчителів.

 

протягом  року

Директор

 

11

Провести  педагогічні  читання:

особливості  навчання  і  виховання  обдарованих  дітей  (інформація  наради  при  директорі);

інваріанти  особистісного  підходу  до  виховання  (інформація  наради  при  директорі).

 

 

24.09

 

 

 

20.11

 

директор

 

 

 

Розділ VΙІ

Робота з педкадрами

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-   дальні

Відм.

про

викон.

1

Поповнити картотеку на вчителів з курсової перепідготовки та атестації.

до 15.09.

Директор

 

2

Надати практичну допомогу керівникам семінарів в плануванні та організації роботи.

до 15.09.

Директор

 

3

Організувати роботу методичногооб’єднаннявчителів, призначити  керівника.

до 15.09.

Директор

 

4

Систематично проводити методичні

оперативні наради по вивченню передового педагогічного досвіду.

раз на чверть

директор

 

5

Провести атестацію вчителів. Оформити списки, провести наради, відвідувати уроки та виховні заходи. Провести педраду.

згідно плану

директор

профком

 

 

6

Взяти участь в районній виставці педагогічної творчості та педагогічних ідей.

січень

директор

 

7

Організувати роботу семінару-практикуму з метою підвищення педагогічної майстерності.

раз на чверть

директор

 

8

Провести індивідуальні бесіди з вчителями з тем самоосвіти.

вересень

директор

 

9

Скласти графік відкритих уроків та виховних заходів, графік взаємовідвідувань уроків.

вересень

Директор

 

10

Продовжити роботу педагогічному колективу з теми, над якою працює НВК. Систематизувати зібраний матеріал (уроки, доповіді, відкриті заходи).

протягом

року

директор

 

 

11

Скласти графік курсової перепідготовки до

2019 року.

вересень

Директор

 

12

Проводити інструктивно-методичні наради з питань тематичної атестації, семестрового оцінювання, контролю вчителями- за рівнем навчальних досягнень учнів

постійно

директор

 

13

Працювати над підвищенням свого фахового рівня. Систематизувати матеріал з досвіду роботи. Брати активну участь вчителям в

роботі семінарів, педрад, виставок ППД.

постійно

директор

 

 

Розділ VΙΙІ

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-  дальний

Відм.

про

викон.

1

Вести роботу серед батьків та учнів по збереженню майна НВК

постійно

класні керівники

 

2

Проводити інвентарізацію

 майна НВК

згідно плану

директор

 

3

Вести роботу серед педпрацівників з питань поповнення навчальних кабінетів дидактичним матеріалом..

постійно
директор

 

4

Організувати ремонт ТЗН.

протягом

року

директор

 

5

Скласти кошторис на ремонт НВК на новий навчальний рік.

до 02.11.

директор

профком

 

6

Скласти план роботи педколективу по підготовці НВК до нового навчального року.

до 02.11.

директор

профком

 

7

Підтримувати зв’язки  з  ПСП  “Родіна”

постійно

директор

 

8

Запланувати заохочення учнів за сумлінне ставлення до навчання, за добросовісне відношення до виконання доручених справ, за

до 02.11.

директор

батьківський комітет

 

9

Ввести рейтингову оцінку за кращий клас за рахунок матеріальної допомоги ТОВ з метою підвищення старанності учнів, відповідальності та підвищення проценту відвідування учнями школи.

з 01.09.

класні керівники

 

10

Спланувати капітальний ремонт всіх зовнішніх дверей НВК, туалетів за рахунок позабюджетних надходжень до нового навчального року.

до 02.11.

директор

батьківський комітет

 

11

Використання шефської допомоги базового господарства для придбання канцелярських товарів ,господарчих товарів,спортивного інвентарю,новорічних подарунків.

Протягом

 року

Директор

 

12

Обладнання ігрового майданчика для роботи оздоровчої групи в літній період

травень

Дзюба Г.М.

 

13

Контролювати за раціональним використанням електро-теплоенергії.

постійно

Директор

 

14

Підготовка НВК до нового навчального року і проведення слідуючих робіт:

Побілка всіх приміщень школи, фарбування підлоги, ремонт і фарбування туалетів,фарбування обладнання на спортивному майданчику.

червень

Директор

Тех.працівники

 

 

 

Розділ ІХ

Робота з батьками

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальні

Відм.

про

викон.

1

Проводити дні відкритих дверей для батьків.

постійно

директор

 

2

Систематично проводити батьківські збори.

згідно з планом

класні керівники

 

3

Постійно інформувати батьків про успішність та поведінку учнів.

протягом року

класні керівники

 

4

Проводити заняття батьківського всеобучу.

раз на чверть

директор

 

5

Проводити засідання батьківського комітету, на яких розглядати питання успішності та поведінки учнів, організації харчування, надання допомоги малозабезпеченим, використання на потреби НВК  позабюджетних надходжень, організації ремонту НВК, виконання правил для учнів, режиму дня школяра.

згідно з планом

директор

 

6

Проводити рейди спільно з членами батьківського комітету відвідування учнів вдома з метою контролю за виконанням режиму дня школярами, організацією дозвілля школярів, виконанням домашніх завдань.

згідно з  планом

батьків-ський комітет

 

7

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків по попередженню дитячого травматизму та попередженню нещасних випадків серед дітей, профілактику правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.

згідно з планом

директор

голова ІДН

 

8

Провести зустріч батьків з дільничим інспектором, наркологом, прокурором району, на яких розглянути питання попередження дитячої злочинності та профілактику правопорушень серед неповнолітніх; виявити дітей, схильних до правопорушень. Спланувати індивідуальну роботу з батьками і учнями.

згідно з планом

протягом

року

директор

голова ІДН

 

9

Проводити рейди по вивченню умов проживання дітей, впливу батьків на виховання і навчання дітей.

Протягом року

Класні керівники

 

10

Проводити роботу з батьками учнів , схильних до правопорушень

Протягом року

Директор, класні керівники

 

11

Вести постійний діалог між батьками та учителями через щоденники учнів.

Протягом року

Класні керівники

 

12

Проводити роботу з батьками учнів пільгового контингенту

Протягом року

Директор

Класні керівники

 

13

Проводити класні батьківські збори, консультації для батьків

Згідно плану

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ X

Координація внутрішкільного управління і контрольно-аналітична діяльність

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові- дальні

Відм.

про

викон.

1

Здійснювати контроль за виконанням урядових рішень, розпоряджень, наказів МОН України, розпоряджень та наказів інспекторських перевірок, рішень педрад, річного плану НВК

протягом року

директор

 

2

Затвердити план роботи НВК, план виховної роботи з учнями, плани гуртків.

до 01.09.

до 11.09.

директор

 

3

Систематично вести контроль за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, тематичним обліком знань.

протягом року

Директор

 

4

Контролювати організацію повторення.

2 семестр

Директор

 

5

Вивчити  стан викладання  предметів:  української  мови  і  літератури,  математики.

протягом року

Директор

 

 

6

Контролювати рівень навчально-виховної роботи.

протягом року

Директор

 

 

7

Контролювати роботу класних керівників з ведення ділової документації.

протягом року

Директор

 

8

Контролювати навичку читання вголос учнів, систему роботи вчителів з даного питання.

протягом року

Директор

 

9

Здійснювати контроль за виконанням Правил внутрішнього розпорядку працівниками НВК. Вести журнал обліку робочого часу.

протягом року

Директор

 

10

Контролювати виконання навчальних програм.

протягом року

директор

 

11

Контролювати  роботу вчителів з зошитами учнів: правильність оформлення, робота над помилками, виконання домашніх завдань, виконання єдиного мовного режиму.

протягом року

директор

 

 

12

Провести наради при директорі:

виконання правил техніки безпеки на уроках; затвердження календарно-тематичних планів з основ наук; попередження нещасних випадків серед дітей;

організація самоврядування в НВК правила внутрішнього розпорядку;

аналіз відвідування учнями НВК; перевірки щоденників;

про закінчення семестру, проведення зимових свят, стан збереження майна НВК;

стан ведення класних журналів, виконання програм за семестр;

результати перевірки роботи вчителів з учнями  з  високим  рівнем  досягнень,

 атестація вчителів та її результати;

організація повторення вивченого, проведенння контрольних робіт;

закінчення навчального року,  підсумки за рік

вересень

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

січень

 

лютий

 

березень

квітень

 

травень

 

 

директор

 

 

 

 

 

директор

 

 

директор

 

 

 

директор

 

 

директор

 

директор

 

директор

директор

 

директор

 

 

 

13

Контролювати методичну роботу НВК

протягом року

директор

 

14

Контролювати рівень викладання предметів базового компоненту.

згідно з планом

Директор

 

15

Контролювати рівень знань, умінь та навичок учнів, творчої активності на уроках, самостійності.

протягом року

Директор

 

16

Контролювати рівень проведення виховних заходів.

постійно

Директор

 

17

Контролювати рівень позакласної роботи.

постійно

Директор

 

 

18

Здійснити такі види контролю:

персональний за викладанням предметів  в початковій школі;

фронтальний за викладанням предметів вчителями, які атестуються;

за викладанням української  мови  та  літератури,

      математики

 

вересень

 

 

грудень

січень

лютий    жовтень  березень

 

директор

 

 

директор

директор

 

директор

директор

 

21

Провести педради:

Аналіз роботи навчального закладу за минулий рік та основні завдання і напрямки роботи педколективу у новому навчальному році; затвердження плану роботи школи.

Компетентісний  підхід  до  організації  навчального  процессу-ключ  до  його  оновлення

Духовно-моральне  виховання.

Привентивне  вихованн

 

Аналіз навчально-виховної діяльності закладу за рік.

 

 

серпень

 

 

 

грудень

 

 

 

березень

 

 

травень

 

 

червень

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

Директор

 

директор

 

22

Контроль за гуртковою роботою.

жовтень березень

Директор

 

23

Контроль за поповненням навчальних кабінетів дидактичним матеріалом.

постійно

Директор

 

24

Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм.

постійно

директор

 

25

Контроль за спортивно-масовою роботою в школі.

постійно

Директор

 

26

Контроль за виконанням Закону “Про мови”.

постійно

директор

 

27

Контроль за роботою сторожів в нічний час.

постійно

директор

 

28

Контроль за роботою НВК в зимовий період.

грудень- лютий

директор

 

29

Контроль за рівнем самоосвіти вчителів, участю в методичних заходах школи і району.

постійно

Директор

 

30

Контроль за рівнем вихованості учнів.

постійно

Директор

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до плану

 

1

Засідання семінарів-практикумів:

1.Вчителів-початківців.

Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. Проблемні питання в новому навчальному році

 

 

жовтень

 

 

Дзюба О.В

Євсюков В.М.

 

2

2.Проблемні ситуації на уроках як засіб розвитку творчої активності та самостійності учнів.

Відкриті уроки з читання в 4 класі ,

 

 

 

 

грудень

 

 

 

Дзюба О.В.

 

3

3.Індивідуальна та самостійна робота учнів на уроках.

Відкриті уроки з математики та укр. мови 4 клас

 

 

 

грудень

лютий

 

 

Дзюба О.В.

 

4

4.Індивідуальна робота з учнями на уроках.Взаємовідвідування уроків вчителями-початківцями.

квітень

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

.

Методоб’єднання вчителів початкових класів.

 

 

 

 

 

 

1.Засідання “Круглого столу “з питань:

аналіз виховної роботи за минулий рік і завдання на наступний,створення картотеки дітей пільгового контингенту, залучення учнів до гурткової роботи

вересень

 

Класні

керівники

 

5.

Тематика батьківських зборів.

 

 

 

 

1.Сім”я-важлива ланка у вихованні дитини.

2.Батьківський лекторій

3.Аналіз відвідування учнями НВК в 1 семестрі.

4.Підготовка і проведення новорічних свят.

вересень

 

 

 

 

 

грудень

Директор

 

 

класні

керівники

 

6

1.Проведення державної підсумкової атестації.

травень

Директор

Дзюба О.В.

 

7

Застереження дітей від травматизму у весняно-літній період.

 

 

 

8

План літнього оздоровлення учнів.

травень

 

 

9.

План роботи Ради школи і координаційної ради.

 

 

 

 

1.Спільне засідання Ради НВК, координаційної ради і батьківського комітету з питань:

затвердження плану роботи ,

затвердження годин варіативної частини,

затвердження спільних заходів з попередження травматизму,

 

вересень

Директор

голова

Ради

НВК

 

 

2.Аналіз відвідування учнями НВК за 1 чверть.

Підготовка та проведення новорічних свят.Використання позабюджетних коштів.

грудень

голова

Ради

НВК

 

 

3.Аналіз навчально-виховних досягнень учнів.

Проведення свята до 8 березня з використанням позабюджетних коштів.

Аналіз роботи класних керівників з батьками учнів.

березень

голова

Ради

НВК

 

 

4.Підготовка проведення ремонту навчальних кабінетів

Організація літнього оздоровлення учнів.

квітень

голова

Ради

НВК

 

 

 

 

 

 

4.

План спортивно-масової роботи.

 

 

 

 

1.Шкільна спартакіада, присвячена Дню фізкультурника.

вересень

вчитель фізкультури

 

 

4.Лінійка до Дня захисника Вітчизни.

грудень

вчитель фізкультури

 

 

5.”Веселі старти”

лютий

вчитель фізкультури

 

 

9.День здоров”я.

травень

вчитель фізкультури

 

 

10.Похід “Стежками рідного краю”

жовтень червень

Класні

керівники

 

           

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 172
Дата публікації: 12:31 14.11.2018
Директор

Базарний Вадим Олексійович

Виховна робота
Пошук
Версія для слабо- зорих